Priser

Här finner du information om priser och vad som ingår i medlemskapet för nybörjare (som fortsättare ingår än mer för samma pris)

Autogiro 299 kr/månad

MMA – Mixed Martial Arts
Pass som ingår i priset:
2 huvudpass i MMA per vecka
2 pass i Submission Wrestling per vecka

SW – Submission Wrestling
Pass som ingår i priset:
2 pass i Submission Wrestling per vecka initalt
Ett trejde pass en bit in på terminen när grunder lärts ut.

Det är även möjligt att betala för hela terminen för i klumpsumma: 1700 kr (detta motsvarar autogironivån). Avgiften inkluderar både träningsavgift och medlemsavgift.

Utöver dessa pass ingår en försäkring i medlemskapet.

>>> Länk till intresseanmälan <<<

>>> Länk till autogiroblankett <<<